Raskausdiabetes

Julkaistu 19.12.2016

Raskausdiabeteksellä tarkoitetaan raskauden aikana ensimmäisen kerran todettua kohonnutta verensokeripitoisuutta.

Raskausdiabeteksen syy

Raskausdiabeteksen tavallisin syy on että äidin insuliinituotanto ei vastaa keskimääräistä verensokeritasoa, mistä on seurauksena verensokeritason kohoaminen. Tätä ilmiötä kutsutaan insuliiniresistenssiksi. Raskaus aiheuttaa insuliiniresistenssiä, mutta suurimmalla osalla raskaana olevista insuliinin tuotanto lisääntyy, jolloin verensokeritaso pysyy normaalina. Äidin ylipaino lisää myös insuliiniresistenssiä. Raskaana olevien ylipaino on selvästi lisääntynyt viimeisen 20 vuoden aikana, mikä näkyy myös raskausdiabeetikkojen määrän lisääntymisenä. Vuonna 1993 raskausdiabeetikkoja oli 6.5% raskaana olevista, mutta tällä hetkellä määrä on jo kaksinkertaistunut.

Raskausdiabetes todetaan sokerirasitustestillä

Raskausdiabetes todetaan 2 t:n sokerirasitustestillä (katso alempana). Käypä Hoito (KH) suosituksen mukaan 2 t:n sokerirasitus tehdään lähes kaikille, vain matalan riskin äideillä sokerirasitusta ei tarvitse tehdä. KH-suosituksen mukaan sokerirasitus tehdään jo raskausviikoilla 12-16 kun aikaisemmassa raskaudessa on todettu raskausdiabetes, painoindeksi ennen raskautta on yli 35 kg/m2, isovanhemmilla, vanhemmilla tai sisaruksilla on diabetes tai äidillä on todettu ns. munasarjojen monirakkulaoireyhtymä (PCOS). Jos tällöin tehty sokerirasitus on normaali, se on uusittava 24. raskausviikon jälkeen.

2 t:n sokerirasitustesti: Ennen testin suorittamista olisi nautittava 2-3 päivän ajan normaalia ruokaa, jossa kuitupitoisia hiilihydraatteja on yli 150 g. Toisin sanoen näinä päivinä ei pidä olla raskausdiabeteksen hoitoon tarkoitetulla dieetillä. Testiä edeltävänä iltana olisi nautittava ateria, jossa on runsaasti hiilihydraatteja (30-50 g). Äiti nauttii 75 g glukoosia liuotettuna 300 ml:aan vettä yli yön (12 t) olleen paaston jälkeen. Vettä saa juoda aamulla. Jos äiti on lääkehoidolla, tästä olisi mainittava testin suorittajalle. Testin aikana on istuttava paikallaan eikä testin aikana saa tupakoida. Poikkeavat raja-arvot ovat: paastoarvo 5.3, 1 t:n arvo 10.0 ja 2 t:n arvo 8.6 mmol/l.

Raskausdiabetes ja ruokavalio

Yksikin poikkeava arvo merkitsee että äidillä on raskausdiabetes. Tällöin äidille annetaan ruokavalio-ohjeet ja hän aloittaa verensokerin omaseurannan äitiysneuvolasta saamiensa ohjeiden mukaisesti. Äitiysneuvola antaa äidille verensokerimittarin ja siihen kuuluvat liuskat. Seurannassa paastoarvojen tulisi olla alle 5.5 mmol/l ja aterian jälkeisten arvojen (1 t aterian päättymisestä) alle 7.8 mmol/l. Jos verensokerimittaukset ylittävät toistuvasti tavoitearvot, äiti ohjataan synnytyssairaalan äitiyspoliklinikalle. Äiti jatkaa verensokerin omaseurantaa synnytykseen saakka. Äidin verensokeritaso pyritään pitämään tavoiterajoissa, jotta estettäisiin lapsen kasvaminen ylisuureksi. Usein äidit pelkäävät 4 kg painavan lapsen synnyttämistä alateitse, mutta tämä syntymäpaino on lasketussa normaali. Lähes joka 5. lapsi painaa Suomessa syntyessään 4 kg tai enemmän. Vasta syntymäpainoltaan 4500 g on lasketussa ylisuuri.

Lieväasteinen raskausdiabetes

Raskausdiabetes on suurimmalla osalla äideistä lieväasteista, mikä näkyy useimmiten jo siinä että 2 t:n sokerirasitustestissä on ainoastaan 1 poikkeava arvo 24. raskausviikon jälkeen. Noin 2%:lle raskaana olevista joudutaan ruokavalion lisäksi aloittamaan lääkehoito (joko metformiini- tai insuliinihoito). Päätös lääkehoidon aloittamisesta tehdään useimmiten synnytyssairaalan äitiyspoliklinikalla.

Kysymyksiä raskausdiabeteksesta ja myös tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksesta raskaana olevilla voi esittää Kari Teramolle. Palvelu on maksuton.

Kari Teramo
LKT, professori, synnytysten ja naistentautien erikoislääkäri sekä perinatologian erikoislääkäri

Varaa aika sokerirasitustestiin Femedasta

Ajanvaraus verkossa
tai soittamalla 09 7510 1000