Andrologia

Andrologia

Miehen andropaussiin liittyvien oireiden, esimerkiksi erektiohäiriöiden, hormonaalista hoitoa.

Miehen testosteronituotanto laskee merkittävästi keski-iän jälkeen. Andropaussiin voi liittyä oireiden kirjo masennuksesta ärtyneisyyteen ja sukupuolisen halukkuuden vähenemiseen. Monet sairaudet ja epäterveelliset elämäntavat edesauttavat androgeenitasojen laskua.

Femedan palveluihin kuuluu huolellisen kartoituksen ja kliinisen tutkimuksen lisäksi testosteronihoidot. Hoidon tarpeellisuutta selvitetään tarvittaessa muutaman kuukauden koejaksolla.