Ultraääni- ja sikiötutkimukset

Ultraääni- ja sikiötutkimukset

Tarkkaa tietoa sikiön terveydestä kehityksen eri vaiheissa. NIPT-tutkimukset, istukkanäyte-, lapsivesi- ja ultraäänitutkimukset.

Ultraääni- ja sikiötutkimusten tavoitteena on saada tarkkaa tietoa sikiön terveydestä ja kehityshäiriöistä, kuten kromosomi- ja geenivioista, epämuodostumista ja sairauksista.

Alkuraskaudessa on mahdollista löytää suuri osa Downin syndroomaa sairastavista sikiöistä. Esimerkiksi NIPT-tutkimuksen luotettavuus on yli 99 prosenttia.

Ultraäänitutkimus
NIPT-tutkimus
Istukkanäytetutkimus
Lapsivesitutkimus