Psykiater

Psykiater

Diagnostik av ångest-och depressionssymtom samt ställningstagande till vidare vårdbehov.

Ångest-och depressionssymtom tar sig olika uttryck hos olika personer. Bakomliggande orsaker varierar stort allt från bortgång av en närstående person till arbetslöshet eller stress förorsakat av en övermäktig arbetsbörda. I kvinnan liv finns det vissa vändpunkter då risken för depression, ångest eller gravare psykiska rubbningar ökar. Graviditeten och framförallt tiden efter förlossningen kan utlösa ångestframkallande känslor.