29.4.2020

Etäpalvelut ovat tulleet jäädäkseen

Femeda
Erikoislääkäriasema

Etäpalvelut ovat ainakin joissain muodoissaan tulleet meille kaikille tutuiksi, viimeistään nyt kuluneen koronakevään aikana.

Etäpalvelut ovat ainakin joissain muodoissaan tulleet meille kaikille tutuiksi, viimeistään nyt kuluneen koronakevään aikana. Me olemme myös Femedassa vastanneet asiakkaidemme huutoon, ja aikaisemmin pilottihankkeena toimineet etävastaanotot ovat tulleet nyt pysyväksi osaksi myös Femedan arkea.

Etävastaanotto ja lääkärin etiikka

Lääkärillä on tehtävässään kolme päämäärää:

  1. terveyden ylläpitäminen ja edistäminen
  2. sairauksien ehkäiseminen
  3. sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen

Koronavirus on asettanut sekä asiakkaat että lääkärit vaikeaan tilanteeseen, ja vaarana on, että edellä mainitut päämäärät eivät kaikilta osin nyt toteudu. Meitä on ohjeistettu välttämään fyysisiä kontakteja ja rajoittamaan tarpeetonta asiointia yleisillä ja julkisilla paikoilla. Nämä rajoitukset ovat välttämättömiä, jotta pystymme osaltamme hidastamaan epidemian leviämistä ja varmistamaan sen, että terveydenhuolto ei kuormitu liikaa ja että kaikki sairastuneet saavat parasta mahdollista hoitoa.

Koronakriisin keskellä unohtuu kuitenkin helposti se, että ihmisillä on mahdollisesti myös muita sairauksia, joiden oireita täytyisi voida ajoissa diagnosoida ja hoitaa. Kuitenkin pelko altistumisesta koronavirukselle nostaa kynnystä lähteä muiden oireiden vuoksi lääkäriin. Samalla on selvää, että kenenkään ei tule saapua vastaanotolle, jos potee vähäisiäkin flunssan oireita. Me Femedassa toivomme, että ihmiset eivät jäisi potemaan oireitaan vaan uskaltaisivat epäröimättä ottaa yhteyttä Femedaan ja tarvittaessa varaisivat itselleen etävastaanottoajan.

Miten etävastaanotto palvelee asiakasta?

Kokenut erikoislääkäri pystyy puhelimitse, asiakkaan verbaalisen kuvailun perusteella arvioimaan vaativatko oireet mahdollisesti tarkempaa tutkimusta ja lääkärissäkäyntiä. Etävastaanotolla käydään läpi myös asiakkaan mahdollinen nykyinen lääkitys ja tarpeen tullen voidaan määrätä korvaavaa lääkehoitoa. Jo käytössä olevien lääkkeiden reseptien uusiminen kuuluu luonnollisesti etävastaanoton rutiineihin.

Luottolääkärin etävastaanotto

Tutulle lääkärille on aina helppo soittaa. Kun lääkäri tuntee asiakkaan on hänen myös helppo esittää asiakkaan terveyteen liittyviä relevantteja kysymyksiä. Keskustelun avulla voidaan arvioida esimerkiksi nykyisen lääkehoidon toimivuutta ja tiedustella yleistä vointia. Etävastaanoton tarpeellisuus voi tulla kyseeseen myös silloin, jos asiakas sairastuu matkoilla ja tarvitsee konsultaatiota luottolääkäriltään.

Toivomme, että muistatte pitää huolta terveydestänne – kokonaisvaltaisesti.

t. Femedalaiset

Hormonihoito ja Alzheimer-tauti – mitä uutta?

Olavi Ylikorkala

Alzheimerin tauti, aivoja rappeuttava etenevä muistisairaus, aiheuttaa noin 70 % vanhusten muistisairauksista (dementia). Monet aiemmat tulokset viittasivat vahvasti siihen, että vaihdevuosi-iän hormonihoito (estrogeeni yksin tai yhdessä keltarauhashormonin kanssa) voisi suojata Alzheimer taudilta. Näin ei käynyt suomalaisilla naisilla.

Seitsemän kysymystä NIPT-testistä

Erja Halmesmäki

NIPT-testillä (noninvasiivinen prenataalitutkimus) voidaan tunnistaa 21-trisomian eli Downin oireyhtymä peräti 99,9 prosentin todennäköisyydellä. Mihin NIPT-testin luotettavuus perustuu, entä jos testituloksen mukaan sikiö ei ole terve?

Apua, minulla on munasarjakysta!

Bruno Cacciatore

Noin 15% kaikista naisista on joskus elämässään, tässä tilanteessa. Munasarjakysta voi selittää oireita kuten alavatsakipuja, turvotusta ja virtsaamisongelmia. Munasarjakysta voi löytyä myös täysin yllättäen normaalin gynekologisen tarkastuksen yhteydessä. Mitä sitten? Voiko se olla vaarallista? Mistä tiedän, ettei se ole syöpä? Pitäisikö leikata heti, voiko se hävitä itsestään ja millä keinoin selvitetään asia nopeasti ja luotettavasti?