7.10.2020

Hoidat haavan, hoidatko arven?

Eija Olkkonen
Fysio- ja lymfaterapeutti

Arpikudoksen hoito on sidekudosten hoidon erityisala, jonka Femedan fysioterapeutit hallitsevat. Hyvään arvenhoitoon kuuluu asiakkaan itsehoito, jonka fysioterapeutit ohjaavat aina ensimmäisellä terapiakerralla. Kuten hyvä haavanhoito, myös arven hoito on tärkeää.

Joka minuutti, joku suomalainen on suunnitellussa leikkauksessa tai loukkaantuu niin, että syntyy haava. Leikkaus- ja loukkaantumistilanteissa haava suljetaan ompeleilla, hakasilla, liimalla tai teipillä leikkausalueen ja haavan syvyyden mukaan.

Hyvä haavanhoito on ensiarvoisen tärkeää, on aina syytä tarkkailla infektion merkkejä. Sulautuvat ompeleet häviävät yleensä 1–3 viikossa, sulautumattomat ompeleet poistetaan tavallisesti 7–10 päivän kuluttua.

Leikkausalue tulee haavan paranemisen ajaksi (1-2 viikkoa) rauhoittaa turhalta liikkeeltä ja rasitukselta. Liian nopea nivelen ääriasentojen hakeminen lisää fibroosin - ja arvenmuodostusta. Immobilisaatiojaksolla pyritään siihen, että muodostuva sidekudosarpi kattaisi koko vammautuneen alueen ja että arven venytyskestävyys kehittyisi riittäväksi.

Haavan paranemiseen vaikuttavia mekaanisia voimia ovat kompressio, tensio, osmoosi, leikkaava voima ja painovoima.

Haavan parannuttua, syntyy arpi, jonka tehtävänä on sulkea haava ja palauttaa kudoksen stabiliteetti. Arpikudos on haavanparanemisen normaali lopputulos, arpi sekoittuu ympäristöön ja mahdollistaa entisen, vauriota edeltävän toiminnan. Aluksi arvet ovat punaisia ja koholla, kypsyessään arpi pehmenee, vaalenee ja madaltuu, prosessi kestää noin vuoden ajan, jolloin arpi on aktiivinen.

Onnistunut paraneminen ei automaattisesti korreloi täyteen toimintaan palautumisen kanssa, parantuneen arven vetolujuus voi olla normaali, mutta se ei liuu ympäristönsä suhteen, puhutaan leikkausten tai vamman jälkeisistä kiinnikkeistä, jotka ovat epänormaaleja yhteyksiä kahden normaalisti erillisen pinnan välillä. Arpi voi kiinnittyä luukalvoon tai nivelen päällä. Arpikudosta voi muodostua liiallisesti tai arpeutuminen synnyttää kiinnikkeitä usean kudoksen välille, mikä häiritsee normaalia liikkuvuutta. Kiristävä arpikudos aiheuttaa epänormaalia kudoskireyttä, joka väistämättä johtaa kiputiloihin, toisinaan paikalliseen kipuun ja usein heijastekipuun muualla kehossa.

Raju käsittely aikaisessa vaiheessa voi lisätä/pitkittää tulehdusta ja turvotusta tai häiritä haavan paranemista. Paras aika aloittaa käsittely on 3-4 viikkoa arven syntymisestä, mobilisaatio ehkäisee kiinnikkeisen arven muodostuksen ja sitä kautta liikerajoitusten kehittymisen. Myös vanhoja arpia voi käsitellä ja arvet voivat aktivoitua hormonaalisista syistä esim raskauden aikana.

Arpikudoksen hoito on sidekudosten hoidon erityisala, jonka Femedan fysioterapeutit hallitsevat. Suurin asiakasryhmämme ovat rintasyöpään sairastuneet ja sektiolla synnyttäneet naiset. Hyvään arvenhoitoon kuuluu asiakkaan itsehoito, jonka fysioterapeutit ohjaavat aina ensimmäisellä terapiakerralla.

Hormonihoito ja Alzheimer-tauti – mitä uutta?

Olavi Ylikorkala

Alzheimerin tauti, aivoja rappeuttava etenevä muistisairaus, aiheuttaa noin 70 % vanhusten muistisairauksista (dementia). Monet aiemmat tulokset viittasivat vahvasti siihen, että vaihdevuosi-iän hormonihoito (estrogeeni yksin tai yhdessä keltarauhashormonin kanssa) voisi suojata Alzheimer taudilta. Näin ei käynyt suomalaisilla naisilla.

Seitsemän kysymystä NIPT-testistä

Erja Halmesmäki

NIPT-testillä (noninvasiivinen prenataalitutkimus) voidaan tunnistaa 21-trisomian eli Downin oireyhtymä peräti 99,9 prosentin todennäköisyydellä. Mihin NIPT-testin luotettavuus perustuu, entä jos testituloksen mukaan sikiö ei ole terve?

Apua, minulla on munasarjakysta!

Bruno Cacciatore

Noin 15% kaikista naisista on joskus elämässään, tässä tilanteessa. Munasarjakysta voi selittää oireita kuten alavatsakipuja, turvotusta ja virtsaamisongelmia. Munasarjakysta voi löytyä myös täysin yllättäen normaalin gynekologisen tarkastuksen yhteydessä. Mitä sitten? Voiko se olla vaarallista? Mistä tiedän, ettei se ole syöpä? Pitäisikö leikata heti, voiko se hävitä itsestään ja millä keinoin selvitetään asia nopeasti ja luotettavasti?