Förtoendet uppstår genom erfarenheter och möte

eller ring oss på 09 7510 1000

Sakkunniga i din tjänst

Ansa Aitokallio-Tallberg

Aitokallio-Tallberg
Ansa

MKD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i perinatologi

Outi Ansamaa

Ansamaa
Outi

Hälsovårdare, barnmorska, parpsykoterapeut, sexualterapeut, EMDR-terapeut, Fisher skilsmässoseminar

Laura Bergqvist

Bergqvist
Laura

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Cacciatore Bruno

Cacciatore
Bruno

Docent, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar, Specialkunnande i ultraljud

Mari Camut

Camut
Mari

Fysioterapeut, bänkenbottenfysioterapeut

Tuija Foudila

Foudila
Tuija

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i gynekologisk endokrinologi

Erja Halmesmäki

Halmesmäki
Erja

Docent, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar, specialistläkare i perinatologi

Oskari Heikinheimo

Heikinheimo
Oskari

Professor, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Tove Hertzberg

Hertzberg
Tove

ML, specialistläkare i psykiatri

Elina Holopainen

Holopainen
Elina

specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Liisa Häkkinen

Häkkinen
Liisa

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Camilla Isaksson

Isaksson
Camilla

MD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Kirsi Juutilainen

Juutilainen
Kirsi

Psykoterapeut, parpsykoterapeut

Olga Kilpiö

Kilpiö
Olga

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Satu Klockars

Klockars
Satu

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Kristiina Laakso

Laakso
Kristiina

barnmorska, specialsjukskötare

Kalevi Laitinen

Laitinen
Kalevi

Dosentti, sisätautien erikoislääkäri

Anna-Kaisa Larkio-Miettinen

Larkio-Miettinen
Anna-Kaisa

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Päivi Lehtovirta

Lehtovirta
Päivi

MD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Merja Metsä-Heikkilä

Metsä-Heikkilä
Merja

MD Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i gynekologisk endokrinologi

Leena Mikkonen

Mikkonen
Leena

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Liisa Myllynen

Myllynen
Liisa

MKD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Suvi Niemi

Niemi
Suvi

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Heidi Nilsson

Nilsson
Heidi

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Mika Nuutila

Nuutila
Mika

Docent, Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i perinatologi

Anu Parantainen

Parantainen
Anu

Fysioterapeut, uroterapeut, sexualrådgivare

Maria Pekkola

Pekkola
Maria

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Piia Poikkeus

Poikkeus
Piia

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Varpu Ranta

Ranta
Varpu

MKD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Anne Ropponen

Ropponen
Anne

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Janna Rosenqvist

Rosenqvist
Janna

Fysioterapeut, mamma- och bänkenbottenfysioterapeut

Hanna Savolainen-Peltonen

Savolainen-Peltonen
Hanna

Docent, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Laura Seikku

Seikku
Laura

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i perinatologi

Jari Sjöberg

Sjöberg
Jari

Docent, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Satu Suhonen

Suhonen
Satu

Docent, Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i gynekologisk endokrinologi

Päivi Suonsivu-Miettinen

Suonsivu-Miettinen
Päivi

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Johanna Tapper

Tapper
Johanna

MD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Aila Tiitinen

Tiitinen
Aila

Professor, Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i gynekologisk endokrinologi

Päivi Tommola

Tommola
Päivi

MD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Olavi Ylikorkala

Ylikorkala
Olavi

Professor, Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Maija Tulppala

Tulppala
Maija

Docent, Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i gynekologisk endokrinologi