Camilla Isaksson

Camilla Isaksson

MD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

På min mottagning sköter jag alla slags gynekologiska besvär och kontroller, bl.a. menstruationsrubbningar, preventivmedel, smärtor samt klimakteriska symptom. Jag lägger även in spiraler och gör vid behov små ingrepp. Väl mött!

Tjänster
Gynekolog
Ultraljudsundersökningar