Tuija Foudila

Tuija Foudila

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i gynekologisk endokrinologi

Tjänster
Gynekolog
Ultraljudsundersökningar