Oskari Heikinheimo

Oskari Heikinheimo

Professor, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Tjänster
Gynekolog
Ultraljudsundersökningar