Päivi Lehtovirta

Päivi Lehtovirta

MD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Tjänster
Gynekolog
Ultraljudsundersökningar