Lisa Friberg

Lisa Friberg

Psykolog, psykoterapeut

Jag är psykolog och psykoterapeut för vuxna med kognitiv inriktning. Jag har lång erfarenhet av terapi för depression och ångeststörningar inom bl.a. psykiatrin och arbetshälsovården. Jag har fördjupat mig i de frågor och utmaningar som upplevs av mammor, och har arbetat som
rådgivningspsykolog, inom familjerådgivningen och vid psykiatrisk mamma-barn verksamhet. Jag har också sakkunskap kring amning. Jag är specialiserad på terapi för traumatisering och dess följder för självkänslan, människorelationer, kroppsmedvetenhet och moderskap.

Jag har möjlighet till terapimed FPA stöd, krissamtal, psykologkonsultation och korttidspsykoterapi med 5-20 gånger, enligt behov.

Tjänster
Psykoterapi
Psykoterapi under graviditeten