Merja Metsä-Heikkilä

Merja Metsä-Heikkilä

MD Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i gynekologisk endokrinologi

Tjänster
Gynekolog
Ultraljudsundersökningar