Liisa Myllynen

Liisa Myllynen

MKD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Tjänster
Gynekolog
Ultraljudsundersökningar