Piia Poikkeus

Piia Poikkeus

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Tjänster
Gynekolog
Ultraljudsundersökningar