Satu Wedenoja

Satu Wedenoja

MD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Tjänster
Gynekolog
Ultraljudsundersökningar