Laura Seikku

Laura Seikku

MD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i perinatologi

Tjänster
Gynekolog
Ultraljudsundersökningar
Ultraljud och fosterundersöknignar