Satu Suhonen

Satu Suhonen

Docent, Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i gynekologisk endokrinologi

Tjänster
Gynekolog
Ultraljudsundersökningar