Suvi Niemi

Suvi Niemi

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Tjänster
Gynekolog
Ultraljudsundersökningar
Urolog