Aila Tiitinen

Aila Tiitinen

Professor, Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i gynekologisk endokrinologi

Tjänster
Gynekolog
Ultraljudsundersökningar