Päivi Tommola

Päivi Tommola

MD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Tjänster
Gynekolog
Ultraljudsundersökningar