Elina Holopainen

Elina Holopainen

MD.,specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar


Läkararvode 115-150e

Ultraljudsundersökning 117e

Distansmottagning 100e

Priset innehåller inte expeditionsavgift eller andra undersökningsavgifter (t.ex. papa-, hpv-prov eller andra laboratorieprov).

Tjänster
Gynekolog
Ultraljudsundersökningar