Elina Holopainen

Elina Holopainen

MD.,specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Tjänster
Gynekolog
Ultraljudsundersökningar