För alla kvinnor

eller ring oss på 09 7510 1000

Välmående under alla livets skeden

Välmående under alla livets skeden

Femeda är en specialistläkarstation där man tar hand om kvinnors hälsa och välmående som helhet. Våra kunniga sjuksköterskor lyssnar till dina önskemål och hjälper dig med valet av gynekolog eller annan expert.

Öppettider

Läkarmottagning

Måndag till torsdag kl 8.00-19.30
Fredag kl 9.00-15.00

Vårt laboratorium betjänar Er

Måndag till Torsdag kl 8.00-19.00
Fredag kl 9.00-14.00

Kundtjänst

09 7510 1000

Femeda är en specialistläkarstation där man tar hand om kvinnors hälsa och välmående som helhet. Våra kunniga sjuksköterskor lyssnar till dina önskemål och hjälper dig med valet av gynekolog eller annan expert.

Välmående under alla livets skeden

Femeda är en specialistläkarstation där man tar hand om kvinnors hälsa och välmående som helhet. Våra kunniga sjuksköterskor lyssnar till dina önskemål och hjälper dig med valet av gynekolog eller annan expert.

En långvarig vårdrelation med växelverkan är grundstenar för en lyckad hälsovård. På Femeda möter du alltid en expert. Ditt besök hos oss försöker vi göra så stressfritt som möjligt och ta hänsyn till dina öskemål.

Varför Femeda?
Ansa Aitokallio-Tallberg Laura Bergqvist Mari Camut Cacciatore Bruno Jenni Flinkman Tuija Foudila Anna-Maija Freitas Erja Halmesmäki Oskari Heikinheimo Tove Hertzberg Elina Holopainen Camilla Isaksson Kirsi Juutilainen Olga Kilpiö Satu Klockars Kristiina Laakso Kalevi Laitinen Anna-Kaisa Larkio-Miettinen Päivi Lehtovirta Kaisu Luiro-Helve Anna-Leena Mannström Merja Metsä-Heikkilä Suvi Niemi Heidi Nilsson Mika Nuutila Maria Pekkola Piia Poikkeus Anne Ropponen Janna Rosenqvist Hanna Savolainen-Peltonen Laura Seikku Jari Sjöberg Satu Suhonen Päivi Suonsivu-Miettinen Johanna Tapper Päivi Tommola Olavi Ylikorkala Susanna Leppänen Jyrki Jalkanen Karoliina Aro Susanna Ronkainen

Bekanta Dig med våra experter

På Femeda kan du lita på att alla våra experter är uppskattade och meriterade i sitt yrke. Vi har förbundit oss att ta hand om Din hälsa och Ditt välmående på ett helhetsinriktat sätt från Ditt första gynekologbesök till Din ålders höst.

Specialister

Kvinnornas grej

Ett gott rykte skapas av erfarenheter och möten. Till Femeda kommer man ofta via rekommendationer och därför anlitar en stor del av våra klienter oss år efter år. Kontinuitet förstärker vårdrelationen och främjar uppnåendet av ett gott vårdresultat. Vårt serviceutbud är skräddarsytt för kvinnans specialbehov och specialönskemål.

Tjänster