För alla kvinnor Varför Femeda?

eller ring oss på 09 7510 1000

Välmående under alla livets skeden

Femeda är en specialistläkarstation där man tar hand om kvinnors hälsa och välmående som helhet. Våra kunniga sjuksköterskor lyssnar till dina önskemål och hjälper dig med valet av gynekolog eller annan expert.

En långvarig vårdrelation med växelverkan är grundstenar för en lyckad hälsovård. På Femeda möter du alltid en expert. Ditt besök hos oss försöker vi göra så stressfritt som möjligt och ta hänsyn till dina öskemål.

Vi betjänar Dig i hjärtat av Helsingfors på Kalevagatan 9 i ett förtjusande jugendhus från år 1903.

Läkarmottagning

Måndag till torsdag kl 8.00-19.30
Fredag kl 9.00-15.00

Vårt laboratorium betjänar Er

Måndag till Torsdag kl 8.00-19.00
Fredag kl 9.00-14.00

Kvinnornas grej

Ett gott rykte skapas av erfarenheter och möten. Till Femeda kommer man ofta via rekommendationer och därför anlitar en stor del av våra klienter oss år efter år. Kontinuitet förstärker vårdrelationen och främjar uppnåendet av ett gott vårdresultat. Vårt serviceutbud är skräddarsytt för kvinnans specialbehov och specialönskemål.

Bekanta Dig med våra experter

Specialister

På Femeda kan du lita på att alla våra experter är uppskattade och meriterade i sitt yrke. Vi har förbundit oss att ta hand om Din hälsa och Ditt välmående på ett helhetsinriktat sätt från Ditt första gynekologbesök till Din ålders höst.

Specialister