Tietoturva

Huolehdimme sinun tietoturvastasi.

Viime päivinä eri tiedotusvälineissä on käsitelty paljon potilastietojen ja potilastietojärjestelmien tietoturva-asioita.

Femedan käyttämä potilastietojärjestelmä täyttää sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille asetetut viranomaisvaatimukset ja kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäluokkaan A. Luokan A tietojärjestelmän tietoturvallisuuden arvioi myös ulkopuolinen taho eli tietoturvallisuuden arviointilaitos. Lisätietoa: Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät (Valvira).

Käytössämme oleva potilastietojärjestelmä on sertifioitu ja ajatasaisesti auditoitu. Auditointi on suoritettu vuonna 2020. Tietoturvallisuuden auditointi suoritetaan vuosittain. Lisätietoja: Sertifiointi (Kanta).

Hyvä asiakas, olemme huolehtineet tietoturvastasi, ja meillä sinun on jatkossakin turvallista asioida.