Gynekolog

eller ring oss på 09 7510 1000

Gynekolog

Högklassiskt gynekologiskt kunnande från symtom till behandling samt planering och uppföljning av graviditet. Färdigheter för specialundersökningar.

Femeda gynekologer

Ansa Aitokallio-Tallberg

Ansa Aitokallio-Tallberg

MKD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i perinatologi

Karoliina Aro

Karoliina Aro

LT, Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, Gynekologisen onkologian lisäkoulutus

Laura Bergqvist

Laura Bergqvist

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Cacciatore Bruno

Bruno Cacciatore

Docent, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar, Specialkunnande i ultraljud

Tuija Foudila

Tuija Foudila

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i gynekologisk endokrinologi

Anna-Maija Freitas

Anna-Maija Freitas

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Erja Halmesmäki

Erja Halmesmäki

Docent, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar, specialistläkare i perinatologi

Oskari Heikinheimo

Oskari Heikinheimo

Professor, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Elina Holopainen

Elina Holopainen

MD.,specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Camilla Isaksson

Camilla Isaksson

MD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Jyrki Jalkanen

Jyrki Jalkanen

Dosentti, Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, gynekologisen onkologian erikoislääkäri

Olga Kilpiö

Olivia Kilpiö

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Satu Klockars

Satu Klockars

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Anna-Kaisa Larkio-Miettinen

Anna-Kaisa Larkio-Miettinen

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Päivi Lehtovirta

Päivi Lehtovirta

MD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Kaisu Luiro-Helve

Kaisu Luiro-Helve

LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, lisääntymislääketieteen lisäkoulutus, seksuaalineuvoja

Merja Metsä-Heikkilä

Merja Metsä-Heikkilä

Jäänyt eläkkeelle 1.4.2023.

Suvi Niemi

Suvi Niemi

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Heidi Nilsson

Heidi Nilsson

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Mika Nuutila

Mika Nuutila

Docent, Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i perinatologi

Maria Pekkola

Maria Pekkola

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Piia Poikkeus

Piia Poikkeus

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Anne Ropponen

Anne Ropponen

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Hanna Savolainen-Peltonen

Hanna Savolainen-Peltonen

Docent, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Laura Seikku

Laura Seikku

MD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i perinatologi

Jari Sjöberg

Jari Sjöberg

Docent, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Satu Suhonen

Satu Suhonen

Docent, Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i gynekologisk endokrinologi

Päivi Suonsivu-Miettinen

Päivi Suonsivu-Miettinen

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Johanna Tapper

Johanna Tapper

MD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Päivi Tommola

Päivi Tommola

MD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Olavi Ylikorkala

Olavi Ylikorkala

Professor, Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar