Gynekolog

eller ring oss på 09 7510 1000

Gynekolog

Högklassiskt gynekologiskt kunnande från symtom till behandling samt planering och uppföljning av graviditet. Färdigheter för specialundersökningar.

Femeda gynekologer

Femeda gynekologer - Ansa Aitokallio-Tallberg

Aitokallio-Tallberg
Ansa

MKD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i perinatologi

Femeda gynekologer - Laura Bergqvist

Bergqvist
Laura

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Femeda gynekologer - Cacciatore Bruno

Cacciatore
Bruno

Docent, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar, Specialkunnande i ultraljud

Femeda gynekologer - Tuija Foudila

Foudila
Tuija

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i gynekologisk endokrinologi

Femeda gynekologer - Erja Halmesmäki

Halmesmäki
Erja

Docent, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar, specialistläkare i perinatologi

Femeda gynekologer - Oskari Heikinheimo

Heikinheimo
Oskari

Professor, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Femeda gynekologer - Elina Holopainen

Holopainen
Elina

specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Femeda gynekologer - Liisa Häkkinen

Häkkinen
Liisa

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Femeda gynekologer - Camilla Isaksson

Isaksson
Camilla

MD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Femeda gynekologer - Olga Kilpiö

Kilpiö
Olga

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Femeda gynekologer - Satu Klockars

Klockars
Satu

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Femeda gynekologer - Anna-Kaisa Larkio-Miettinen

Larkio-Miettinen
Anna-Kaisa

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Femeda gynekologer - Päivi Lehtovirta

Lehtovirta
Päivi

MD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Femeda gynekologer - Merja Metsä-Heikkilä

Metsä-Heikkilä
Merja

MD Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i gynekologisk endokrinologi

Femeda gynekologer - Leena Mikkonen

Mikkonen
Leena

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Femeda gynekologer - Liisa Myllynen

Myllynen
Liisa

MKD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Femeda gynekologer - Suvi Niemi

Niemi
Suvi

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Femeda gynekologer - Heidi Nilsson

Nilsson
Heidi

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Femeda gynekologer - Mika Nuutila

Nuutila
Mika

Docent, Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i perinatologi

Femeda gynekologer - Maria Pekkola

Pekkola
Maria

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Femeda gynekologer - Piia Poikkeus

Poikkeus
Piia

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Femeda gynekologer - Varpu Ranta

Ranta
Varpu

MKD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Femeda gynekologer - Anne Ropponen

Ropponen
Anne

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Femeda gynekologer - Hanna Savolainen-Peltonen

Savolainen-Peltonen
Hanna

Docent, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Femeda gynekologer - Laura Seikku

Seikku
Laura

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i perinatologi

Femeda gynekologer - Jari Sjöberg

Sjöberg
Jari

Docent, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Femeda gynekologer - Satu Suhonen

Suhonen
Satu

Docent, Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i gynekologisk endokrinologi

Femeda gynekologer - Päivi Suonsivu-Miettinen

Suonsivu-Miettinen
Päivi

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Femeda gynekologer - Johanna Tapper

Tapper
Johanna

MD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Femeda gynekologer - Aila Tiitinen

Tiitinen
Aila

Professor, Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i gynekologisk endokrinologi

Femeda gynekologer - Päivi Tommola

Tommola
Päivi

MD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Femeda gynekologer - Olavi Ylikorkala

Ylikorkala
Olavi

Professor, Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Femeda gynekologer - Maija Tulppala

Tulppala
Maija

Docent, Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i gynekologisk endokrinologi