Kolposkopi

eller ring oss på 09 7510 1000

Kolposkopi

Med kolposkopi undersöker man de förändringar som visats på papa testet, deras lokalisation samt biopsitagning för vidareutredning.

Vid kolposkopi tittar man via ett slags mikroskop på slidans och livmodermunnens slemhinna. Cellförändringar som setts på papa provet kan lokaliseras och därifrån tas en biopsi, som visar förändringens art. En kronisk infektion förorsakad av högrisk papillomvirus kan ge cellförändringar i de yttre genitalia, slidan och livmoderhalskanalen.

Vid undersökningen genomgås noggrannt yttre genitalia, slidan och livmodermunnen.

Oftas tar man 3-6 små provbitar (biopsier) för PAD (patologisk-anatomisk-diagnos). Bedövning kan användas vid behov. Provbitarna skickas vidare till en patolog som ger sitt utlåtande. Svaren finns oftast tillhanda inom 7-10 dagar. På basen av svaren tar man ställning till vidare behandling eller uppföljning.

Vid behov görs även en ultraljudsundersökning eller tas ett slemhinneprov från livmoderslemhinnan.

Undersökningen görs ej under menstruationen.

Specialister

Laura Bergqvist

Laura Bergqvist

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Anne Ropponen

Anne Ropponen

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar