Mammografi

eller ring oss på 09 7510 1000

Mammografi och ultraljusundersökning

Mammografi, ultraljudsundersökning och palpation av brösten ger en noggrann och tillförlitlig bild av bröstvävnaden och eventuella förändringar.

Bröstcancer är kvinnans vanligaste cancer. En tidigt upptäckt liten bröstcancertumör är relativt enkel att behandla med operation då den inte hunnit sprida sig. Enligt en omfattande, långvarig svensk undersökning lever kvinnor, som genomgår en undersökning med 2 års mellanrum, sex år längre än sina medsystrar.

Mammografi - tillförlitlig och enkel metod

Mammografi dvs röntgenundersökning av brösten är förstahands metoden för diagnostik av olika slags förändringar i brösten. Man reserverar 20 minuter tid, inga förberedande åtgärder behövs. Ifall bröstömhet förekommer under menstruationen är det bra att göra undersökningen i ett annat skede av menscykeln.

Röntgensköterskan tar bilder av båda brösten. Bröstet trycks platt mellan två plattor för att få exakta och detaljerade bilder. Detta är mycket kortvarigt. Ett tillräckligt hårt tryck är en förutsättning för ett lyckat undersökningsresultat.

Efter bildtagningen utför röntgenläkaren ultraljudsundersökningen av brösten. Ifall det uppstår misstanke om ett avvikande fynd tar man en nålbiopsi på samma gång. Detta påskyndar patientens vidare behandling.

Boka tid

För undersökningen behövs alltid en läkarremiss. Det är också bra att diskutera med sin remitterande läkare om hur ofta undersökningarna bör upprepas. På Femeda betjänas ni av våra radiologer: Sami Kiiskinen, Mia Kiuru, Tiina Liljamo-Saarikivi och Marja Rinne.