Näringsterapi

eller ring oss på 09 7510 1000

Näringsterapi

Helhetsinriktad sakkunskap om välmående för kvinnor i alla åldrar. Skräddarsydda lösningar för individen.

Näringsterapeuten ser välmåendet som en helhet och stöder, ger råd och uppmuntrar till rätta och hållbara val.

Typiska orsaker för besök hos näringsterapeut är t.ex ätstörningar,sjukdomar relaterade till övervikt, födoämnesallergier och tarmbesvär (irriterad tjocktarm (IBS), inflammatoriska tarmsjukdomar och keliaki).

Man kan även gå till mottagningen för att gå igenom sina dagliga matrutiner eller få goda råd hur balansera mellan vila och näring i vardagens stress.

Specialister

Jenni Flinkman

Jenni Flinkman

Ravitsemusterapeutti