Psykiater

eller ring oss på 09 7510 1000

Psykiater

Diagnostik av ångest-och depressionssymtom samt ställningstagande till vidare vårdbehov.

Ångest-och depressionssymtom tar sig olika uttryck hos olika personer. Bakomliggande orsaker varierar stort allt från bortgång av en närstående person till arbetslöshet eller stress förorsakat av en övermäktig arbetsbörda. I kvinnan liv finns det vissa vändpunkter då risken för depression, ångest eller gravare psykiska rubbningar ökar. Graviditeten och framförallt tiden efter förlossningen kan utlösa ångestframkallande känslor.

Specialister

Tove Hertzberg

Tove Hertzberg

ML, specialistläkare i psykiatri