Specialistläkare i inremedicin

eller ring oss på 09 7510 1000

Specialistläkare i inremedicin

Specialkunnande visavi behandling av förhöjt blodtryck samt störningar i fett- och sockerämnesomsättningen samt blodkoagulering hos kvinnor.

Specialister

 Kalevi Laitinen

Laitinen
Kalevi

Dosentti, sisätautien erikoislääkäri