Ultraljud och fosterundersöknignar

eller ring oss på 09 7510 1000

Ultraljud och fosterundersöknignar

Noggrann information om fostrets hälsa i olika skeden av graviditeten. NIPT-undersökningar, placenta biopsier, fostervatten-och ultraljudsundersökningar.

Målet med ultraljudsundersökningar och fosterdiagnostik är att få noggrann information om fostrets hälsa samt eventuella utvecklingsstörningar såsom kromosomrubbningar eller gendefekter, missbildningar och sjukdomar.

Redan i ett tidigt skede av graviditeten är det möjligt att diagnostisera en stor del av foster med Downs syndrom ( kromosomavvikelse). NIPT-undersökningens tillförlitlighet är över 99 procent.

Ultraljudsundersökning
NIPT-fostertest (non-invasive prenatal-test)
Fostervattensprov (amniocentes)

Specialister

Ansa Aitokallio-Tallberg

Ansa Aitokallio-Tallberg

MKD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i perinatologi

Cacciatore Bruno

Bruno Cacciatore

Docent, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar, Specialkunnande i ultraljud

Erja Halmesmäki

Erja Halmesmäki

Docent, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar, specialistläkare i perinatologi

Mika Nuutila

Mika Nuutila

Docent, Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i perinatologi

Laura Seikku

Laura Seikku

MD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i perinatologi