Fostervattensprov (amniocentes)

Fostervattensprov utförs under graviditetsvecka 15-20. Provtagningen föregås av en ultraljudsundersökning där man verifierar graviditetslängd, antal foster och läget av placenta. Fostrets uppbyggnad synas noggrant, ibland kan avvikelser upptäckas i detta skede. Ultraljudsundersökningen är ofarlig för fostret och kan upprepas vid behov flere gånger under graviditeten.

Fostervattensprovet tas med en tunn nål genom bukbetäckningen och det känns ungefär som ett blodprovsstick. Efter provtagningen kan modern röra på sig normalt och gå t.ex till arbetet.

I fostervattnet finns celler som lossnat från fostrets hud och slemhinnor. Dessa separeras från fostervattensprovet i laboratoriet. Svaret på fostrets kromosomuppsättning fås inom 2 veckor från provtagning.

Föreligger det några risker med fostervattensprov?

Fostervattensprovtagning i tidig graviditet är sällan skadligt men helt riskfritt är det inte. Provtagningen skadar inte fostret när en erfaren specialistläkare utför den under ulraljudskontroll. Det föreligger normalt en missfallsrisk på 1-2 % ännu efter vecka 16. Vid fostervattensprovtagning är risken för missfall 0,5 %. Resultatet av kromosomundersökningen är mycket tillförlitligt.

Ultraljudsundersökning
NIPT-fostertest (non-invasive prenatal-test)
Fostervattensprov (amniocentes)

Specialister

Ansa Aitokallio-Tallberg

Ansa Aitokallio-Tallberg

MKD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i perinatologi

Cacciatore Bruno

Bruno Cacciatore

Docent, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar, Specialkunnande i ultraljud

Erja Halmesmäki

Erja Halmesmäki

Docent, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar, specialistläkare i perinatologi

Mika Nuutila

Mika Nuutila

Docent, Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i perinatologi

Laura Seikku

Laura Seikku

MD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i perinatologi