Placentabiopsi (provbit från moderkakan)

Placentabiopsi utförs graviditetsvecka 11-13. Provtagning föregås av en ultraljudsundersökning där man ser om graviditeten har framskridit normalt, motsvarar den graviditetslängden, antal foster samt läget av placenta. Urinblåsan bör vara full. Provtagningen via bukbetäckningen känns ungefär som ett blodprovsstick eller som en vaccination. Efter provtagningen kan modern röra på sig som vanligt och gå t.ex till arbetet.

I placenta(moderkakan) finns fosterceller med livlig cellaktivitet. Kromosomundersökningen tar ca 1-2 veckor. Undersökningsresultatet fås således ca 1 månad tidigare än med fostervattensprov.

Föreligger det några risker med placentabiopsi?

Missfall i tidig graviditet är mycket vanligt och ca 4,5 % av graviditeter ända fram till vecka 10 slutar i missfall. Det föreligger en 0,5-1 % ökad missfallsrisk vid placentabiopsi. Resultatet av kromosomundersökningen behöver mycket sällan bekräftas med fostervattenprov.

Ultraljudsundersökning
NIPT-fostertest (non-invasive prenatal-test)
Placentabiopsi (provbit från moderkakan)
Fostervattensprov (amniocentes)

Specialister

Ansa Aitokallio-Tallberg

Ansa Aitokallio-Tallberg

MKD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i perinatologi

Cacciatore Bruno

Bruno Cacciatore

Docent, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar, Specialkunnande i ultraljud

Erja Halmesmäki

Erja Halmesmäki

Docent, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar, specialistläkare i perinatologi

Mika Nuutila

Mika Nuutila

Docent, Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i perinatologi