Ultraljudsundersökning och 4D-ultraljud

Undersökningen utförs vanligtvis i vecka 6-9 via slidan

Med undersökningen kan man fastställa:

 • är graviditeten intrauterin ( inne i livmodern)
 • livstecken på fostret ( hjärtverksamhet)
 • fostrets storlek, graviditetens längd
 • antal foster

Om menstruationscykeln är regelbunden och normallång (28-30 dagar) kan fostersäcken ses redan efter vecka 5 (35 dagar efter dag 1 på den sista menstruationen). Foster och hjärtverksamhet kan ses oftast redan efter vecka 6 (ca 42 dagar från menstruationens början). Undersökningen medför ingen fara för fostret.

Trisomi-ultraljudsscreening vecka 11-13

I undersökningen framgår:

 • beräknad tid för förlossningen
 • antal foster
 • risken för 21-trisomi och andra kromosomavvikelser
 • fostrets uppbyggnaf (50 % av avvikelserna kan redan ses efter vecka 11)

För nuvarande uträknas i Finland risken för 21-trisomi (Downs syndrom) enligt moderns ålder, koncentrationen av serum PAPP-A och fritt beta-HCG samt tjockleken på nacksvullnaden (NT). Kombinations sollningsmetoden hittar ca 85 % och andelen falska positiva är ca 5 % förutsatt att nacksvullnadsmätningen varit korrekt. På Femeda utförs ultraljudsundersökningen av en erfaren specialistläkare mellan graviditetsvecka 10+6 och 12+6. Undersökningen utförs antingen via slidan eller genom bukbetäckningen (ovan magen).

Ultraljudsundersökning av fostrets uppbyggnad

Undersökningen utförs vanligtvis abdominellt under graviditetsvecka 18-22.

Med undersökningen fastställs:

 • fostrets uppbyggnad
 • fostrets storlek och vikt
 • moderkakans läge (placenta)
 • fostervattnets mängd
 • moderkakans och livmoderns blodcirkulation
 • vid behov även livmodermunnens status vaginalt

3D/4D ultraljudsundersökning

Med hjälp av specialgivare i de nya ultraljudsmaskinerna är det möjligt att få förutom 2D (2 dimensionell) bild även en 3-dimensionell vy. Dessa bilder kan ses en i taget (3D mod) eller i följd i realtid (4D mod). 3D moden används t.ex inom gynekologi vid undersökning av livmoder och äggstockar eller under graviditeten förutsatt att fostret är stilla.

4D moden används då fostret rör på sig. I annat fall är 3D och 4D bilderna identiska.

Vid 4D ultraljudsundersökning utnyttjas alla olika metoder (2d, 3D, 4D, färg- och energi-dopppler) för att uppnå bästa möjliga resultat. 3-och 4D ultraljudsundersökningar utförs på femeda av docent Bruno Cacciatore.

Ultraljudsundersökningar i slutskedet av graviditeten

Ultraljudsundersökning efter graviditetsvecka 24

 • vid misstanke om att fostertillväxten inte stämmer överens med graviditetslängden
 • livmodern växer för långsamt eller för snabbt
 • fostrets rörelser har minskat
 • modern lider av diabetes, hypertoni eller hepatogestos
 • tvilling graviditet
 • modern har sammandragningar med risk för förtida förlossning
 • vid riskgraviditet
 • alltid då det förekommer buksmärtor eller blödningar

Vid undersökningen görs en viktuppskattning, bedömning av fostervattnets mängd samt undersökning av blodcirkulationen hos fostret och i moderkakan med Doppler. Livmoderhalsens längd kan undersökas med vaginal givare.

Ultraljudsundersökning
NIPT-fostertest (non-invasive prenatal-test)
Fostervattensprov (amniocentes)

Specialister

Ansa Aitokallio-Tallberg

Ansa Aitokallio-Tallberg

MKD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i perinatologi

Cacciatore Bruno

Bruno Cacciatore

Docent, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar, Specialkunnande i ultraljud

Erja Halmesmäki

Erja Halmesmäki

Docent, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar, specialistläkare i perinatologi

Mika Nuutila

Mika Nuutila

Docent, Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i perinatologi

Laura Seikku

Laura Seikku

MD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i perinatologi