Ultraljudsundersökningar

eller ring oss på 09 7510 1000

Ultraljudsundersökningar

Alla gynekologer på Femeda utför de vanligaste ultraljudsundersökningarna på sin mottagning. Perinatologer är specialiserade på ultraljudsundersökningar under graviditeten.

Ultraljudsundersökning av livmoder, äggledare och äggstockar behövs då man utreder olika magsmärtor, barnlöshet eller vid diagnostik av livmoder- och äggstockstumörer.

Se även
4D-ultraljud
​​​​​​Ultraljuds- och fosterdiagnostik

Specialister

 Ansa Aitokallio-Tallberg

Aitokallio-Tallberg
Ansa

MKD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i perinatologi

 Laura Bergqvist

Bergqvist
Laura

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

 Cacciatore Bruno

Cacciatore
Bruno

Docent, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar, Specialkunnande i ultraljud

 Tuija Foudila

Foudila
Tuija

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i gynekologisk endokrinologi

 Erja Halmesmäki

Halmesmäki
Erja

Docent, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar, specialistläkare i perinatologi

 Oskari Heikinheimo

Heikinheimo
Oskari

Professor, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

 Elina Holopainen

Holopainen
Elina

specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

 Liisa Häkkinen

Häkkinen
Liisa

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

 Camilla Isaksson

Isaksson
Camilla

MD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

 Olga Kilpiö

Kilpiö
Olga

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

 Satu Klockars

Klockars
Satu

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

 Anna-Kaisa Larkio-Miettinen

Larkio-Miettinen
Anna-Kaisa

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

 Päivi Lehtovirta

Lehtovirta
Päivi

MD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

 Merja Metsä-Heikkilä

Metsä-Heikkilä
Merja

MD Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i gynekologisk endokrinologi

 Leena Mikkonen

Mikkonen
Leena

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

 Liisa Myllynen

Myllynen
Liisa

MKD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

 Suvi Niemi

Niemi
Suvi

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

 Heidi Nilsson

Nilsson
Heidi

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

 Mika Nuutila

Nuutila
Mika

Docent, Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i perinatologi

 Maria Pekkola

Pekkola
Maria

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

 Piia Poikkeus

Poikkeus
Piia

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

 Varpu Ranta

Ranta
Varpu

MKD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

 Anne Ropponen

Ropponen
Anne

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

 Hanna Savolainen-Peltonen

Savolainen-Peltonen
Hanna

Docent, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

 Laura Seikku

Seikku
Laura

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i perinatologi

 Jari Sjöberg

Sjöberg
Jari

Docent, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

 Satu Suhonen

Suhonen
Satu

Docent, Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i gynekologisk endokrinologi

 Päivi Suonsivu-Miettinen

Suonsivu-Miettinen
Päivi

ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

 Johanna Tapper

Tapper
Johanna

MD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

 Aila Tiitinen

Tiitinen
Aila

Professor, Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i gynekologisk endokrinologi

 Päivi Tommola

Tommola
Päivi

MD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

 Olavi Ylikorkala

Ylikorkala
Olavi

Professor, Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

 Maija Tulppala

Tulppala
Maija

Docent, Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt specialistläkare i gynekologisk endokrinologi