Från en generation till nästa

Redan över 25 år i kvinnans vardag

Femeda är en välkänd år 1992 grundad finskägd läkarstation vars specialkunnande är kvinnors häsla och välmående. Vårt välkända goda rykte om en mångsidig och pålitlig sakkunskap har blivit uppbyggt under årtiondens gång. Vår hemtrevliga mottagning befinner sig alldeles i centrum av Helsingfors.

Vi erbjuder högklassig gynekologservice samt därtill undersökningar, information och sakkunskap under graviditeten (mödrarådgivning, fostervattensprov, placentabiopsi och ultrlajusundersökningar). Hos oss kan du boka tid för mammografi, ultraljud, bentäthetsmätning eller kolposkopi. Bekanta dig här med vårt breda serviceutbud.

Ansvarig läkare
Jari Sjöberg

Serviceansvarig
Tiina Helenius –

Patientombudsman
Susanna Leppänen –

Öppettider

Läkarmottagning

Måndag till torsdag kl 8.00-19.30
Fredag kl 9.00-15.00

Vårt laboratorium betjänar Er

Måndag till Torsdag kl 8.00-19.00
Fredag kl 9.00-14.00